Pomoć
   
1. stranica formulara - Kontaktne informacije
2. stranica formulara - Podaci o objektu
3. stranica formulara - Unos fotografija
Poslednja stranica sa informacijama
Placanje godisnje uplate i napomene
Izmjene podataka kod objekata